chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

[Infographics] Xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương
Moitruong.net.vn – ​Ngày 5/5, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.