chính quyền

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: TP.HCM cần đột phá về hạ tầng, có giải pháp căn cơ hơn nữa  xử lý các vấn đề về môi trường
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; Thành phố sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.