chính sách tiền lương

Sẽ xây dựng trên 10 Thông tư để hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới
Theo đại diện Bộ Nội vụ cho biết, sẽ xây dựng trên 10 Thông tư để hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024.