Cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bãi bỏ tất cả thu nhập đặc thù

Minh Lâm|01/12/2023 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ ngày 1/7/2024 sẽ bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết Quốc hội nêu rõ từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27. Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù thì từ 1-1-2024 đến 30/6/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023.

tien-luong.jpg
Ảnh minh họa.

Mức tiền lương này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên mà mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Cũng từ 1/7/2024, tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước được bãi bỏ và áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn...) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

“Giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8”, Nghị quyết Quốc hội nêu rõ và yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Cạnh đó, Quốc hội cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định.

Cụ thể là thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định. Cạnh đó còn có thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước…

Nghị quyết cũng cho phép sử dụng 145,9 tỉ đồng nguồn thu hồi kinh phí đã tạm cấp trong năm 2022 cho một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư, chuyển nguồn để bổ sung cho các địa phương còn thiếu nguồn thực hiện chính sách và quyết toán niên độ ngân sách năm 2023.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bài liên quan
  • Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023
    Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe qua mạng; nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bãi bỏ tất cả thu nhập đặc thù