chính sách

Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia xử lý chất thải rắn
Ngày 23/7, tại Đà Nẵng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO