chính sách

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024
Trong tháng 7/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng lương cơ sở; giảm thuế VAT; tích hợp giấy phép lái xe, căn cước trên VNeID; bảo mật về thanh toán trực tuyến.