chợ hoa phải cách nút giao thông tối thiểu 20m

Hà Nội: Tổ chức 91 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán
Trong 20 ngày, từ ngày mùng 1 đến 21/1/2023, TP Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.