chống lây nhiễm cho nhân viên y tế

Tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid 19 cho nhân viên y tế
Moitruong.net.vn – Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các cơ sở y tế dự trù và cung cấp đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2.