chủ tịch quốc hội

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội kết thúc phiên họp thường kỳ thứ 21 của UBTVQH khóa XV
Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn và cũng là kết thúc phiên họp thường kỳ thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.