Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn đầu tư - thương mại Việt Nam - Philippines
Tham dự Diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam – Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam - Philippines còn rất lớn và diễn đàn hôm nay là một trong những động lực để thiết lập các cơ chế hợp tác.