chúc Tết Đảng bộ

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư nhân dịp về thăm, chúc Tết tại Thái Nguyên
Ngày 10/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên cáo về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ Thái Nguyên.