Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP)

[Infographics] Trung bình một người lãng phí 121kg thực phẩm mỗi năm
Moitruong.net.vn – Theo Báo cáo Chỉ số Chất thải Thực phẩm năm 2021 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), trung bình trên thế giới mỗi công dân lãng phí 121kg thực phẩm mỗi năm.