Chương trình thương hiệu quốc gia

[Infographics] Nâng tầm vị thế thương hiệu quốc gia Việt Nam
Moitruong.net.vn – Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam.