Chuyên gia khí tượng

Nhận định của chuyên gia khí tượng về Bão Conson
Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, quỹ đạo và cường độ của bão Conson rất khó lường và còn nhiều thay đổi khi vào biển Đông.