Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Báo động tình trạng sụt lún nền đất tại TP. Hồ Chí Minh
Tình trạng sụt lún tại TPHCM đã và đang rơi vào tình trạng báo động. Để ứng phó với tình trạng sụt lún nền đất đang diễn ra với chiều hướng gia tăng, TP.HCM sẽ giảm khai thác nước ngầm xuống còn 100.000 m3/ngày/đêm vào năm 2025 và tiến tới chấm dứt khai thác nước ngầm; đồng thời, đầu tư hệ thống quan trắc sụt lún nền đất hiện đại…