cơn bão Mawar

Đảo Guam (Mỹ) bị bão tàn phá, Italy viện trợ khẩn cấp cho vùng bị lũ lụt
Nhiều mái nhà bị thổi bay, xe ô tô và cây cối bị quật đổ, thậm chí điện và nhiều dịch vụ khác bị ngưng trệ là tình trạng mà người dân trên đảo Guam đang phải gánh chịu sau khi cơn bão Mawar đi qua.