cống hiến

Phó Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2023
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục tỏa sáng phẩm chất cao đẹp "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" trong thời đại mới mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta được ấm no và hạnh phúc.