Công nghệ Waste2Tricity

Công nghệ biến rác thải nhựa thành nguyên liệu xanh, năng lượng sạch
Moitruong.net.vn – Công nghệ Waste2Tricity cho phép không phân loại rác nhựa nhưng vẫn có thể tạo ra được nguyên liệu xanh và năng lượng sạch.