công tác cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định công tác cán bộ, lãnh đạo
Tại hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.