công tác dạy nghề

Năm 2019: Trên 1,6 triệu người được giải quyết việc làm
Moitruong.net.vn – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2019 cả nước tạo việc làm trên 1,655 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 100,4% so với thực hiện năm 2018.