công trình thuỷ lợi

Thái Nguyên: Huyện Định Hóa đầu tư trên 18 tỷ đồng nâng cấp các công trình thủy lợi
Để bảo đảm phục sản xuất nông nghiệp, năm 2024, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư trên 18 tỷ đồng sửa chữa và nâng cấp các công trình thuỷ lợi.