Công ty CP Tập đoàn Minh Dương

Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu đi vào hoạt động nhiều năm không có hệ thống xử lý nước thải
Moitruong.net.vn – Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Dương Liễu phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 750m3/ngày đêm. Thế nhưng, đến nay các đơn vị thứ cấp sản xuất trong Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động được 04 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định.