Công ty Khoáng sản Đông Á

Nghệ An: Xử phạt Công ty Khoáng sản Đông Á gần 400 triệu đồng vì lấn chiếm đất rừng
Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Á (EAMC) đã lấn chiếm hàng ngàn m2 đất đồi núi chưa sử dụng tại huyện Tân Kỳ để phục vụ mục đích hoạt động khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất...