Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Ra quân làm thủy lợi ứng phó hiện tượng ENSO
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi từ ngày 15/11/2023 đến ngày 31/01/2024.