Cu li nhỏ

Bắc Giang: Thả cá thể Cu li nhỏ về rừng tự nhiên Tây Yên Tử
Ngay sau khi thả về môi trường mới, cá thể Cu li nhỏ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hòa nhập với thiên nhiên xanh hoang dã rừng tự nhiên Tây Yên Tử.