cục quản lý tài nguyên nước

13 địa phương chưa công bố danh mục 'hồ ao không được san lấp'
Tính đến ngày 10/1/2024, cả nươc còn 13 tỉnh, thành chưa phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá.