Đắk Lắk

Đưa vào sử dụng công trình ao chống chịu biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk
Dự án SACCR đã bàn giao 70 ao chống hạn cho người dân Đắk Lắk trong tổng số 260 ao sẽ xây mới và cải tạo đến năm 2026.