dân xã Vạn Hưng

Khánh Hòa: 120 người tham gia làm sạch bãi biển
Các chuyên gia Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng đã cùng 120 đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia là sạch bãi biển khu vực thôn Xuân Tự .