danh mục cây xanh

Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo thực trạng và định hướng xác lập danh mục cây xanh đô thị
Sáng 23/9, tại Quảng Ngãi diễn ra Hội thảo thực trạng và định hướng xác lập danh mục cây xanh sử dụng công cộng đô thị đồng bằng, ven biển Quảng Ngãi, giai đoạn 2022 - 2030.