đắp đập tạm

Đà Nẵng đắp đập tạm, điều tiết nước chống hạn, nhiễm mặn
Công tác chống hạn, chống nhiễm mặn đang được các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng triển khai để bảo đảm cấp nước sinh hoạt và sản xuất đến đầu tháng 9-2023.