đất đai

Nhiều điểm mới tại Dự thảo quy định điều kiện tách, hợp thửa đất tại Hà Nội
UBND TP Hà Nội vừa có Dự thảo Quy định "Điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội” với nhiều điểm mới.