dây cáp điện Cadi-Sun

CADI-SUN tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2019
Moitruong.net.vn – Sáng ngày 20/4/2019, CADI-SUN đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu doanh thu năm 2019 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.