dạy tiếng anh miễn phí

Thanh Hóa: Tuyển dụng đặc cách cô giáo không tay vào năm học mới
Một cô gái trẻ tật nguyền không có tay, đầy nghị lực ở Thanh Hóa vừa được Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa chỉ đạo tuyển dụng đặc cách làm giáo viên.