đi làm ngày lễ

Đi làm ngày lễ Tết được trả lương ra sao?
Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ Tết thì được chi trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương theo ngày...