dịch bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Hà Nội
Bộ Y tế đã có đoàn đến đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại sân bay Nội Bài và 2 bệnh viện chuyên khoa về da liễu gồm Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu Hà Nội.