điện mặt trời chuyển tiếp

Đề xuất khung giá cho điện gió, mặt trời chuyển tiếp
Theo phương án đề xuất của EVN, giá phát với điện mặt trời chuyển tiếp gần 1.188-1.570 đồng một kWh, còn điện gió khoảng 1.591-1.945 đồng, tuỳ loại hình.