Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Đà Nẵng huy động hàng trăm người diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Sáng ngày 24/8, tại cụm cảng Liên Chiểu, Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.