Đinh Tiên Hoàng

TP.HCM điều chỉnh giao thông 2 tuyến đường tại Quận 1
Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Yersin (Quận 1).