doanh nghiệp

[VIDEO] Nhiều khoản thu nhập của doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được miễn thuế
Bộ Tài chính đang đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp từ đó đề nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với nhiều khoản thu nhập của doanh nghiệp nhỏ và vừa.