đổi rác lấy quà tích điểm xanh

[VIDEO] AWATEN tại TP. HCM ứng dụng công nghệ trong đổi rác lấy quà tích điểm xanh
Sáng ngày 04/3/2023, Hội Nước sạch và môi trường Việt Nam (AWATEN) tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Gò Vấp tổ chức chương trình "Thứ bảy đổi rác lấy quà tích điểm xanh". Đặc biệt, AWATEN tại TP. HCM đã phát triển được hệ sinh thái có app đổi rác lấy quà tích điểm xanh.