động Thiên Đường

Du lịch Quảng Bình thu ước đạt 282,5 tỷ đồng sau 5 ngày nghỉ lễ
Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt khoảng 282,5 tỷ đồng, tăng 78,7% so với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2022.