Dự án đường cao tốc Bắc-Nam

[Góc nhìn tuần qua]: Đẩy nhanh “Hỗ trợ người lao động và bao phủ vaccine trên cả nước”
Moitruong.net.vn – Theo báo cáo, ước tính sẽ có khoảng 3,4 triệu lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Cả người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đều sẽ được hỗ trợ. Để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà, quy trình thủ tục phải qua 5 bước. Tuy nhiên, theo ý kiến từ phía doanh nghiệp, việc triển khai còn nhiều bất cập.