dừng vận tải hành khách

Quảng Ninh tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh
Moitruong.net.vn – Sau khi ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, từ 0h ngày 25/6 Quảng Ninh cho tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh.