đường ống xả thải

Tự ý lắp đặt đường ống xả thải không qua xử lý bị xử phạt thế nào?
Moitruong.net.vn – Doanh nghiệp tự ý lắp đặt đường ống xả thải để xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý nước thải bị phạt thế nào?