đường sách tết

TP.HCM tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023
Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 với chủ đề: "TPHCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng" được mở cửa trong vòng 8 ngày, bắt đầu từ 17h ngày 19/1 đến 22h ngày 26/1/2023.