đường thụy khuê

Hà Nội: Hàng loạt mương thoát nước đen kịt, bốc mùi hôi thối
Rác thải chất đống tràn lan, dòng nước đen kịt bốc mùi hôi thối thường xuyên xảy ra tại nhiều kênh mương trên địa bàn TP.Hà Nội, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.