Gần 119 tỷ đồng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng ở Lào Cai

Moitruong.net.vn

– Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động tích cực, toàn diện đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Lào Cai. Qua đó, góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho hàng nghìn người dân ở các cộng đồng dân cư giáp ranh với rừng.

Cụ thể, đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai thu được 96,3 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch UBND tỉnh giao, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu các cơ sở sản xuất thủy điện 95,2 tỷ đồng, thu các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch 540 triệu đồng, thu các cơ sở sản xuất công nghiệp 437 triệu đồng, thu từ hoạt động tài chính lãi tiền gửi dịch vụ môi trường rừng 175 triệu đồng.

Hàng nghìn người dân Lào Cai được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Quỹ đã thực hiện giải ngân 118,9 tỷ đồng, trong đó thanh toán dịch vụ môi trường rừng của năm 2020 cho các chủ rừng trên 108 tỷ đồng, tạm ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các chủ rừng 2,52 tỷ đồng, chi hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cháy rừng 91 triệu đồng.

Trong thời gian tới nhằm tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân sống dựa vào rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; triển khai có hiệu quả kế hoạch thu – chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán kinh phí quản lý theo quy định; hướng dẫn các đơn vị chủ rừng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; triển khai có hiệu quả kế hoạch thu – chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán kinh phí quản lý theo quy định; hướng dẫn các đơn vị chủ rừng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Thảo Anh