dịch vụ môi trường rừng

Hà Giang: Huyện Quản Bạ phát huy hiệu quả Quỹ bảo vệ rừng
Thời gian qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) từ đó khuyến khích người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trực tiếp tham gia bảo vệ rừng.