Quảng Nam: Nâng cao năng lực giữ rừng từ dịch vụ môi trường rừng

Vũ Thành|06/07/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ nguồn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), lồng ghép với các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác, nhiều chủ rừng, cộng đồng vùng núi tỉnh Quảng Nam được nâng cao năng lực, kiến thức, nghiệp vụ để trở thành lực lượng bảo vệ rừng (BVR) chuyên nghiệp.

Đầu năm 2023, Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh xây dựng phương án thu chi tiền chi trả DVMTR với kinh phí dự kiến hơn 26 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3/2023, chủ rừng này đã chủ động chi hơn 4,6 tỷ đồng cho hoạt động cung ứng DVMTR, ổn định thu nhập cho lực lượng chuyên trách BVR.

Đến nay, Vườn quốc gia Sông Thanh đã ký hợp đồng với 219 người, phần lớn là thanh niên địa phương khỏe mạnh, được đào tạo về nghiệp vụ lâm sinh. Đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng và giám sát đa dạng sinh học trong lâm phận.

Và lực lượng BVR phần lớn được “cài cắm” ở cơ sở, vai trò hoạt động như một kiểm lâm địa bàn. Trong số 219 nhân viên BVR ở lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh, chỉ có 19 người bố trí làm việc ở văn phòng, còn lại đều phải tuần tra, kiểm soát rừng ở các trạm quản lý BVR Phước Sơn, TàBhing, Khe Vinh, Nam Giang.

giu-rung.jpg
Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn quốc gia Sông Thanh trong chuyến tuần tra rừng trong lâm phận quản lý

Trong khi đó, trong 2 tháng (5 và 6/2023), Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cộng đồng dân cư thôn trong việc quản lý, BVR gắn với thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Theo đó, 12 cộng đồng dân cư thôn thuộc 2 huyện Bắc Trà My và Nam Giang là các chủ rừng được nhận tiền DVMTR trực tiếp từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Theo Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh, năm 2022 tổng số tiền DVMTR đơn vị đã chi trả cho 12 cộng đồng thôn trên địa bàn Bắc Trà My và Nam Giang là gần 1,9 tỷ đồng; còn 6 tháng đầu năm 2023, số tiền chi trả gần 1,5 tỷ đồng trên diện tích rừng tự nhiên là 3.045,87ha.

Tham gia tập huấn, gần 400 thành viên ban quản lý rừng cộng đồng thôn và đại diện các hộ gia đình, cá nhân tham gia BVR được hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra BVR; xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền DVMTR; cách xử lý khi phát hiện hành vi xâm hại diện tích rừng, bẫy động vật rừng.

Đồng thời người dân được thực hành làm quen với máy định vị cầm tay GPS khi đi rừng nhằm tăng hiệu quả của việc tuần tra, giám sát rừng, ghi nhận các thông tin cần thiết về diện tích rừng đang quản lý, bảo vệ để cung cấp dữ liệu thông tin cho hệ thống giám sát được thuận lợi, nhằm góp phần phát hiện, xử lý nhanh chóng các hành vi xâm hại đến rừng.

Ông Phạm Phú – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm đơn vị đã rà soát diện tích chi trả DVMTR và sẽ tiến hành chi trả đúng tiến độ thời gian cho các chủ rừng, cộng đồng thôn theo kế hoạch.

Từ nguồn kinh phí chi trả DVMTR, các địa phương miền núi xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển sinh kế, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình là thành viên thuộc các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, vườn quốc gia, khu bảo tồn, cộng đồng dân cư…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Nâng cao năng lực giữ rừng từ dịch vụ môi trường rừng