Quảng nam

Việt Nam đăng cai Diễn đàn du lịch Mekong 2022
Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn du lịch Mekong 2022, diễn ra từ ngày 9 đến 14-10, tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam.