Quảng nam

Quảng Nam: Sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác trực ban phòng, chống thiên tai
Để chủ động riển khai công tác trực ban phòng, chống thiên tai năm 2024, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, ngành.