Quảng nam

Quảng Nam công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2022
Chiều ngày 23/3, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trườn năm 2022.