bảo vệ rừng

Bình Thuận trồng mới 790ha rừng
Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, toàn tỉnh trồng mới 790ha rừng.