bảo vệ rừng

Rừng phòng hộ  - Bài 3: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ
Trong bối cảnh hiện nay môi trường đang ngày càng bị đe dọa và các thảm họa thiên tai xảy ra với cường độ dày hơn, chúng ta cần phải biết cách bảo tồn, phát triển rừng hơn nữa, trong đó cần chú ý các biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ.