bảo vệ rừng

Thanh Hóa: Phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho người dân trên địa bàn huyện Mường lát trong công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt đợt 4 năm 2022, với tổng số gạo hỗ trợ là 624.162 kg.